Ubezpieczenia zwierząt hodowlanych i gospodarskich to oc za zwierzęta i ubezpieczenie od padnięcia lub uboju z konieczności. Zwierzęta gospodarskie to: bydło, konie, owce, kozy, świnie, drób, przeznaczone do hodowli, chowu, użytku gospodarskiego.
Ubezpieczenie kota

Kot

  • umowa ubezpieczenia zwrotu kosztów leczenia wynosi 12 m-cy
Ubezpieczenie psa

Pies

  • Do 70% obniżone koszty
  • Ważne dokonane szczepienia ochronne
Ubezpieczenie konia

Koń

  • ubezpieczenia arabów
  • koszty leczenia weterynaryjnego

Ubezpieczenia koni

ubezpieczenie konia

Posiadanie konia z pewnością dostarcza wielu atrakcji, bez wątpienia jednak jest w Polsce nadal dosyć kosztowne. Jeśli natomiast dodatkowo dojdzie do nieszczęśliwego wypadku, choroby lub padnięcia konia, to koszty te mogą nagle przekroczyć możliwości finansowe ich posiadaczy. Bardzo dobrym zabezpieczeniem przed takimi nieoczekiwanymi konsekwencjami finansowymi są z całą pewnością ubezpieczenia koni. Są one wciąż jeszcze stosunkowo mało powszechne na polskim rynku, jednak oferowane przez coraz większą liczbę Towarzyst Ubezpieczeniowych. Od dawna istniejące polisy, to te które mogły być zawierane jedynie przez rolników w ramach ubezpieczenia koni i bydła od padnięcia lub uboju z konieczności. Dziś oferty są znacznie szersze a i liczba odbiorców znacznie się powiększyła. Dodatkowo lista ryzyk objętych zawartą umową ubezpieczniową jest znacznie dłuższa od tej proponowanej jeszcze kilka lat wcześniej. Oczywiście każda umowa zawierana jest indywidualnie, do tego każde Towarzystwo
Ubezpieczeniowe ma inne kryteria i podstawy oraz propozycje, jakie przedstawia swoim potencjalnym klientom. Najczęściej jednak ochroną objęte są koszty powstałe na wypadek padnięcia konia, humanitarnego zgładzenia, transportu lub kradzieży. Dosyć nową ofertą są z pewnością polisy zabezpieczające przed kosztami wynikłymi na skutek operacji ratujących życie konia, leczenia dentystycznego właściciela i jeźdzca, kradzieży lub zniknięcia sprzętu jeżdzieckiego czy też kosztów związanych z rozpowszechnianiem ogłoszeń o zaginięciu konia. Wyliczając tak rodzaje ubezpieczeń koni, należałoby jeszcze wspomnieć o odpowiedzialności cywilnej, którą również można ubezpieczyć. Jest to zabezpieczenie na wypadek wyrządzenia szkody przez posiadane zwierzę.

Zanim jednak podpisze się jakąkolwiek umowę o polisę ubezpieczeniową, warto jest zapoznać się z kilkoma definicjami, które mogą w tejże umowie wystąpić. Należałoby zacząć od tego co to jest wartość uzgodniona konia a co to jest jego wartość rynkowa. Limit odpowiedzialności, który został zaakceptowany przez obydwie strony to tzw. wartość uzgodniona konia. Natomiast cena, po której prawo własności konia zostało przeniesione ze sprzedawcy na kupującego to jego wartość rynkowa. Warunkiem tutaj jest to, iż nie może to być nabycie ani sprzedaż pod przymusem.

Śmierć i eutanazja konia to bardzo częsty przedmiot ubezpieczeń koni, dodatkowo można je powiększyć o humanitarne zgładzenie, z którym ma się do czynienia wówczas, kiedy ubezpieczony koń dozna ciężkiego i bolesnego schorzenia a lekarz weterynarii wystawi zaświadczenie, iż urazy konia są nieuleczalne, jednak na tyle dotkliwe iż konieczne jest natychmiastowe jego zgładzenie ze względów humanitarnych, czyli mówiąc jaśniej aby skrócić cierpienia zwierzęcia.

Jak każda inna umowa ubezpieczeniowa, również i ta obejmująca ochroną konie, zawiera wyłączenia, czyli warunki które dokładnie określają kiedy odszkodowanie nie zostanie wypłacone. Ogólnie mówiąc są to takie sytuacje:

  • kiedy ubezpieczony sam dokona zamierzonego wcześniej uboju,
  • jeśli koń podlegał kwarantannie zarządzonej przez władze państwa w związku z wybuchem lub podejrzeniem wybuchu choroby i padł,
  • został ubity lub dokonano humanitarnego zgładzenia będącego wynikem skutków tejże choroby,
  • jeśli koń padł na skutek zaniedbania przez właściciela lub z tego też powodu doznał schorzeń.


Pod uwagę trzeba jadnak wziąć fakt, iż każde Towarzystwo Ubezpieczeniowe może proponować inne warunki lub stawiać inne wymogi. Poza tym podobnie jak to jest przy ubezpieczeniach dla psów i kotów, warunkiem koniecznym do zawarcia umowy jest dobry stan zdrowia ubezpieczanego zwierzęcia.

Jeśli przedmiotem zawartej polisy ubezpieczeniowej jest śmierć i eutanazja konia, to warto przed podpisaniem umowy dokonać porównania kilku firm ubezpieczeniowych, ponieważ są takie, które obejmują swym ubezpieczeniem wszystkie przypadki śmierci konia, tak w kraju jak i na terenie większości krajów UE, bez względu na to czy zdarzenie to miało miejsce w stajni, w trakcie treningu, zawodów czy też w momencie transportu. Najczęściej ubezpieczenie to jest podstawą do możliwości zawarcia umów o inne rodzaje ubezpieczeń. Jeżeli przedmiotem ubezpieczenia ma być kradzież konia, to umowa zawiera szczgółowe warunki, jakie należy spełnić aby odszkodowanie zostało uznane. Jednym z nich jest z pewnością protokół policji.

Konie, których wartość rynkowa jest dosyć wysoka, warto ubezpieczyć na wypadek kosztów leczenia i operacji ratujących ich życie. Już sam transport do kliniki weterynaryjnej może być dość wysoki, jeśli jeszcze do tego dojdą koszty pobytu i leczenia lub operacji, to może się to bardzo drogo skończyć. Najczęściej ubezpieczeniem objęte są wszystkie przypadki, które zostaną przez lekarza weterynarji uznane jako interwencja ratująca życie zwierzęcia.

Na koniec o dość popularnym ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej, które posiada prawie każdy właściciel konia. Jego posiadanie jest zresztą bardzo sensowne i rozważne, ponieważ podobnie jak z psami czy kotami, powinno się również w przypadku koni kierować ograniczonym zaufaniem i być odpowiednio zabezpieczonym na wypadek szkody osobowej lub majątkowej, jakiej dopuści się posiadane zwierzę. Na rynku można dostać polisy, które swą ochroną obejmują nie tylko właściciela konia ale również osoby, które za jego pozwoleniem jeżdżą lub opiekują się koniem.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityka cookies"