Ubezpieczenie kota należy do rodzaju ubezpieczenia zwierząt domowych. Jego zakres może być bardzo indywidualnie ustalony w umowie ubezpieczeniowej. Ogólnie wyróżnia się dwa rodzaje ubezpieczenia kota: oc kota oraz ubezpieczenie zdrowotne kota.
Ubezpieczenie kota

Kot

 • umowa ubezpieczenia zwrotu kosztów leczenia wynosi 12 m-cy
Ubezpieczenie psa

Pies

 • Do 70% obniżone koszty
 • Ważne dokonane szczepienia ochronne
Ubezpieczenie konia

Koń

 • ubezpieczenia arabów
 • koszty leczenia weterynaryjnego

Ubezpieczenia psów

ubezpieczenie psa

Polska wciąż jeszcze należy do krajów, których mieszkańcy niechętnie się ubezpieczają a ubezpieczenia psów czy kotów często wywołują uśmiech na twarzy i nie są poważnie traktowane. A szkoda bo bardzo często ma tu jednak zastosowanie stare, polskiego przysłowie, które mówi "mądry Polak po szkodzie". Wciąż jeszcze zbyt mało ludzi zdaje sobie sprawę z powagi odpowiedzialności, jaka na nich, jako właścicieli psów ciaży. A tymczasem zakres odpowiedzialności cywilnej w życiu codziennym i w życiu prywatnym jest niezwykle szeroki. Umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, a właściwie jej zakres, określony jest dokładnie przez kodeks cywilny, który mówi, iż ubezpieczyciel zobowiązuje się do zapłacenie określonej w umowie sumy pieniężnej, stanowiącej odszkodowanie za szkody wyrządzone osobie trzeciej, za którą odpowiedzialność poniesie bądź to ubezpieczony bądź ubezpieczeniodawca.

W Polsce, jeśli już zawierana jest umowa o ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, łączona ona jest najczęściej z ubezpieczeniami mieszkania, domu bądź na życie. A jeśli chodzi o ubezpieczenia zwierząt, najczęściej kupowane są ubezpieczenia psów. Jest to częściowo wynikiem podziału jakiego dokonał MSWiA, dzieląc psy na dwie kategorie; agresywne i pozostałe, gdzie obowiązkiem posiadacza psa należącego do grupy uznanej za agresywne, jest posiadanie odpowiedniego ubezpieczenia.

Lista MSWiA jest dość długa. Poniżej rasy psów, które zostały uznane za agresywne. Są to:

 • amerykański pit bull terier,
 • buldog amerykański,
 • dog argentyński,
 • rottweiler,
 • owczarek kaukaski,
 • pies kanaryjski tzw. Perro de Presa Canario,
 • pies z Majorki czyli Perro de Presa Mallorquin,
 • tosa inu,
 • akbash dog,
 • moskiewski stróżujący,
 • oraz anatolian karabash


Dodatkowo prowadzenie hodowli bądź też posiadanie choćby jednego psa, należącego do grupy agresywnych, wymaga posiadania zazwolenia, jakie wydaje odpowiedni organ gminy właściwy ze względu na miejsce prowadzenia hodowli lub posiadania psa. W praktyce jest to najczęściej wydział ochrony środowiska. Takie zezwolenie wydawane jest tylko i wyłącznie na podstawie wniosku złożonego przez przyszłego posiadacza bądź właściciela hodowli. Jeżeli ww. organ uzna, iż warunki w jakich utrzymywany jest dany pies lub prowadzona jest działalność hodowlana, mogą stanowić zagrożenie dla ludzi bądź zwierząt, wówczas takie zezwolenie nie będzie wydane lub też zostanie cofnięte.

Zasady odpowiedzialności cywilnej w związku z posiadaniem psa częściowo zostały już omówione w pierwszym rozdziale "ubezpieczenia zwierząt domowych". Jednak oprócz wymienionych tam odpowiedzialności za szkody na osobie lub mieniu, należałoby jeszcze krótko wspomnieć o odpowiedzialności na zasadzie winy, odpowiedzialności karnej i administracyjnej.

I tak odpowiedzialność na zasadzie winy regulowana jest przez kodeks cywilny, który dzieli ją na odpowiedzialność z tytułu winy subiektywnej bądź niesubiektywnej. Wielkość winy subiektywnej z kolei określana jest na podstawie stopnia świadomości bądź złej woli sprawcy szkody, i tutaj wyróżnia się winę umyślną i nieumyślną. Jeżeli sprawca czynu ma świadomość jego skutków, i mimo to celowo dąży do ich wywołania i dopuszcza się czynu, wówczas mowa jest o winie umyślnej. W momencie kiedy możliwość wystąpienia ewentualnej szkody nie mogła być przewidziana, bądź dowiedziona zostanie niepoczytalność sprawcy szkody, wówczas mowa jest o winie nieumyślnej. Poza tym kodeks cywilny wyróżnia jeszcze obronę konieczną i stan wyższej konieczności.

W przypadku odpowiedzialności karnej zastosowanie mają przepisy kodeksu karnego oraz przepisy zawarte w ustawie o ochronie zwierząt. Jeżeli więc ktoś dopuści się prowadzenia hodowli bądź też utrzymania psa należącego do rasy psów agresywnych bez posiadania odpowiedniego na to zezwolenia, automatycznie podlega karze aresztu badź grzywny. Dodatkowo w ramach kary za dopuszczone przestępstwo można orzec przepadek zwierząt bądź zwierzęcia. Oprócz braku wymaganego zezwolenia, również niezachowanie zwykłych bądź nakazanych środków ostrożności w związku z posiadaniem agresywnego psa lub prowadzeniem ich hodowli a także celowe drażnienie i płoszenie zwierzęcia, mające na celu jego rozdrażnienie, podlega karze pieniężnej.

Odpowiedzialność administracyjną regulują rozporządzenia MSWiA w sprawie ras psów uznanych za agresywne, ustawa o ochronie zwierząt a także regulaminy gmin i miast.

Przy ubezpieczeniu psa ważną kwestię stanowi legalność jego zakupu, dowiedziony rodowód, dokonane szczepienia ochronne, miejsce jego przebywania oraz zakres terytorialny, jaki ma być objęty przez ubezpieczenie. Jeżeli posiadacze psów podróżują z nimi, bądź zabierają je ze sobą na urlop, należy określić w umowie ubezpieczenia również obszar za granicą. W Polsce ubezpieczenia psów i innych zwierząt domowych proponuje coraz to więcej Towarzyst Ubezpieczeniowych. Są to m.in. PZU, Warta, Uniqa, Inter Polska, PTU czy Compensa. Oto kilka przykładów oferowanych polis porównanych na zasadzie wyłączności:

 • Zakresem ochrony polisy założonej w PZU objęte są posiadane zwierzęta domowe. Tutaj szkody wyrządzone w skutej umyślnego działania lub zaniechania przez ubezpieczonego jak i szkody wynikające z przeniesienia chorób przez ubezpieczonego lub należące do niego zwierzęta, decydują o niewypłaceniu sumy odszkodowania.
 • Jeśli ubezpieczenie zawarte zostanie w Warcie to wówczas wyłączeniem odszkodowania będzie (podobnie jak w PZU) wina umyślna, przeniesienie chorób przez ubezpieczonego lub posiadane przez niego zwierzęta domowe jak i hodowlane.
 • Trochę inaczej jest w ubezpieczeniach proponowanych przez Uniqa. Tutaj wyłączeniem odszkodowania objęte są szkody powstałe na skutek umyślnego działania lub zaniechania właściciela, jak i szkody wyrządzone przez psy rasy uznawanej za agresywne.


Najlepiej jest przed zawarciem jakiekolwiek umowy ubezpieczeniowej porównać usługi kilku różnych Towarzyst Ubezpieczeniowych.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityka cookies"