Ubezpieczenia zwierząt domowych zawierane mogą być w ramach indywidualnych polis obejmujących swym zakresem wyłącznie psy i koty, lub jako rozszerzenie zakresu ubezpieczenia mieszkania, domu lub odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym.
Ubezpieczenie kota

Kot

 • umowa ubezpieczenia zwrotu kosztów leczenia wynosi 12 m-cy
Ubezpieczenie psa

Pies

 • Do 70% obniżone koszty
 • Ważne dokonane szczepienia ochronne
Ubezpieczenie konia

Koń

 • ubezpieczenia arabów
 • koszty leczenia weterynaryjnego

Ubezpieczenia zwierząt hodowlanych i gospodarskich

ubezpieczenie konia

Z momentem wejścia Polski do Unii Eurpejskiej zwiększyła się opłacalność produkcji mięsa oraz mleka a w związku z tym wzrosła również liczba rolników, zajmujących się hodowlą zwierząt. Nieszczęście lub choroba mogą być przyczyną padniecia dużej ilości hodowanych zwierząt a tym samym skazać rolnika na ogromne koszty i zachwianie zachowania płynności finansowej. W takich sytuacjach bardzo potrzebne okazują się ubezpieczenia zwierząt.

W Polsce na dzień dzisiejszy ubezpieczyć można wszystkie zwierzęta z włączeniem strusi, a państwo często udziela dofinansowań do ubezpieczeń dla rolników. Najpopularniejsze jest z pewnością ubezpieczenie od padnięcia i uboju z konieczności, które ewentualnie można poszerzyć o koszty bezskutecznego a rokującego nadzieję leczenia, poniesione przez właściciela zwierząt. Może się zdarzyć, iż wybrane Towarzystwo Ubezpieczeniowe ze względu na wiek zwierzęcia ograniczy możliwość objęcia go ubezpieczeniem. Przedziały wiekowe dla zwierząt hodowlanych jak i wagowe dla trzody chlewnej są idywidulanie określane przez Ubezpieczycieli i w związku z tym mogą się różnić. Najczęściej jednak przyjmowane jest, iż ubezpieczeniem objęte mogą być:

 • konie i owce w wieku od sześciu miesięcy,
 • bydło od jednego miesiąca
 • trzoda chlewna od 25 kg wagi.


Najważniejszym elementem, który musi być spełniony aby dane zwierzę mogło zostać ubezpieczone jest jego dobry stan zdrowia. Niezależnie od tego czy przedmiotem ubezpieczenia ma być krowa, owca czy świnia, zwierzę to musi być zdrowe i bez wad. Za szkody powstałe w wyniku choroby lub wypadku w czasie trwania ubezpieczenia odpowiadają naturalnie Towarzystwa Ubezpieczeniowe.

Niedawno podstawowe oferty ubezpieczeń dla zwierząt hodowlanych poszerzone zostały o nowe możliwości ubezpieczenia na wypadek bezskutecznego a rokującego nadzieję leczenia, w przypadku kiedy zwierzę padło lub musiało zostać dobite. Przy tego rodzaju polisie warunkiem uzyskania odszkodowania za poniesione przez właściciela koszty, jest ich pełne udokumentowanie.

Poza tym za szkodę uznaje się również powikłania związane z ciążą, porodem czy też zabiegiem weterynaryjnym oraz jeśli zwierzę musiało zostać ubite z konieczności. Ten ostatni przypadek musi jednak być szczegółowo opisany przez lekarza weterynarii i zostanie uznany tylko wówczas:

 • jeśli nie było szans na wyleczenie zwierząt,
 • jeżeli ich agresywność zagrażała życiu lub zdrowiu ludzi,
 • jeśli na skutek wypadku lub choroby całkowicie utracona została przydatność użytkowa konia,
 • i wreszcie jeżeli zwierzę doznało w wyniku wypadku obrażeń i trzeba było skrócić jego cierpienia bądź ratować wartość rzeźną.


Jeszcze jedną dość nową ofertą kierowaną do rolników przez wybrane Towarzystwa Ubezpieczeniowe są dodatkowe polisy, które umożliwiają zabezpieczenie na wypadek ryzyka kosztów dodatkowych. Przykładem może być tutaj utylizacja zwłok czy ich transport, straty powstałe w produkcji mleka czy utraty płodu.

Najczęściej umowy ubezpieczenia podpisywane są na okres jednego roku i ich zakresy są raczej podobne u każdego z Towarzystw. Można jednak indywidualnie umówić się z Ubezpieczycielem na inny, dłuższy okres trwania polisy. Podstawą ustalenia sumy ubezpieczenia zwierząt jest ich wartość rynkowa a w przypadku zwierząt zarodowych, ustalana jest ona na podstawie przedstawionych dokumentów opisujących okres hodowli. Inaczej jest z tucznikami i bydłem rzeźnym. Tutaj suma ubezpieczenia ustalana jest od ich wartości a ta z kolei wyliczana jest na podstawie wagi, która jest przewidywana na koniec okresu opasu i ceny za 1 kg życa wcześniej ustalonej między ubezpieczającym a jego TU. Jeśli suma ubezpieczenia została już ustalona to następnym krokiem jest wyliczenie sumy składki, jaką będzie dany rolnik ponosił. Dodatkowo zależy ona od okresu, na jaki dana polisa jest zawierana, jej zakresu ubezpieczenia, ilości składek, stosowanych zniżek czy wreszcie gatunku zwierząt będących przedmiotem umowy. Żadną tajemnicą z pewnością nie jest fakt, że wciąż jeszcze zbyt mało rolników w Polsce zawiera umowy ubezpieczniowe. Nawet te obowiązkowe nie są przez wszystkich zawierane i wciąż jeszcze ok. 20% pozostaje bez żadnej polisy.

Jak każde inne ubezpieczenie, również i to dotyczące zwierząt hodowlanych zawiera w umowie pewne wyłączenie, czyli określa sytuacje, w których TU nie będzie zobowiązane do wypłacenia odszkodowania. Z reguły są to takie sytuacje, kiedy do szkody doszło wskutek zaniedbania szczepień ochronnych czy wymaganych zabiegów, padnięcia zwierząt z powodu starości, nadmiernego obciążenia pracą czy doszło do choroby lub padnięcia zwierząt na skutek rażących zaniedbań ich właścicieli.

Jak najbardziej zastosowanie ma tutaj, (jak zresztą przy każdej innej umowie ubezpieczeniowej) zasada dokładnego czytania umowy przed jej podpisaniem jak i szczegółowego poinformowania się na wypadek niezrozumienia poszczególnych jej punktów.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityka cookies"